Bokrekommendationer för den IT-intresserade

Böcker är något som är lätt att ha tillhands för att få kunskap och vägledning. Det finns böcker upprättade både i fysisk version så som på nätet. Detta går att inhandla beroende på vad en själv föredrar att ha boken i för format.

Kunskaper inom IT

IT är ett brett begrepp som står för informationsteknik. Detta innefattar många olika delar och det är vanligt att vara specialiserad inom olika delar och inte alla, just för att det är så brett som det är. För studier och utbildningar så finns det många olika kurser att gå för att lära sig mer. För den nyfikna så finns det många olika böcker att lära sig mer om IT och fördjupa sig inom det som en finner intressant.

Datorkunskap Office

Datorkunskap Office 2016

En stor del av IT är datorn. Datorn används mer och mer inom många olika områden att det är viktigt att kunna hantera denna. Office och Windows är två program som tillhör datorn och är vanligt förekommande. Boken “Datorkunskap Office” är en bok som lär läsaren mer om datorn och dess historia. Dessutom så är det de viktiga programmen Office och Windows delar i boken som behandlas och läsaren får kunskap i hur dessa används och hanteras. Att kunna behandla de olika programmen med allt vad det innebär är en bra start för att sedan kunna lära sig mer om IT. Boken tar även upp ämnen om datasäkerhet och lagstiftning vilket är viktigt att känna till.

Allmän IT-kunskap

Allmän IT Kunskap

För den som söker en grundläggande bok utan fördjupningar är boken “Allmän IT-kunskap” att rekommendera. Denna tar läsaren med till grunden där allt börjar. Boken berättar skillnaden mellan hårdvara och mjukvara, olika tillbehör till datorn som är värt att känna till och även olika begrepp som används flitigt när det talas om datorer. Hemsidor och köp av webbhotell tas upp för att dela kunskap hur hemsidor byggs. Som tillägg så behandlas det även kring ergonomi, arbetsmiljö och dataskyddslagar, detta är något som är bra att ha vetskap om vid användandet av datorn.

Byggteknik

Byggteknik

Byggteknik är något som hör till IT och med boken med samma namn, “Byggteknik”, tas det viktiga inom detta upp. Denna bok används även som läromedel vid undervisning inom Byggprogrammet och Anläggningsprogrammet, därmed är den grundläggande och tar upp de viktigaste delarna som är värda att känna till. Inom byggteknik är arbetsmomenten en stor del som är viktigt att veta hur detta går till. Boken tar upp olika arbetsmoment och till detta så kommer även frågor upp inom kvaliteten och miljöfrågor. Boken “Byggteknik” behandlar allt detta och fördjupar läsaren på ett pedagogiskt sätt.

Kunskap och lärande i IT-samhället

IT kom till samhället väldigt snabbt och det utökades sedan otroligt snabbt på marknaden. Idag är det en självklar del i många människors liv. Det är just denna process som boken “Kunskap och lärande i IT-samhället” tar upp. Den tar upp frågeställningar som till exempel vad olika dataprogram förmedlar till användaren. Hur kunskapen via IT fungerar och relationen till vad som händer när datortekniken tas med i undervisning i skolorna. En läsvärd bok som väcker vidare frågor för läsaren.

 

Categories: Rekommendationer