Att vara autodidaktisk 2019

Autodidaktisk

Aldrig tidigare har information varit så tillgänglig som den idag är. Världen över kan individer som vill veta mer om olika ämnen lära sig om just de ämnena utan mycket kostnad, mycket tid nedlagd på jakten efter information. Information har aldrig varit så tillgänglig som den idag är. Detta, om något, har bidragit till att allt fler människor idag är självlärda och färre behöver gå utbildningar för att specialisera sig inom olika fält och ämnen. Har man ett intresse för något så är chansen stor att man kan lära sig allt som finns att veta om detta ämne, och mer därtill, från hemmets lugna vrå. Undvik problematiken med att behöva ansöka till ett universitet man inte kommer att antas till, lägga ned tid och möda på att söka och ha tillgång till fysiskt material som bara finns att hitta i vissa ställen runtom i världen. Tvärtom — vill du lära dig allt som finns att veta om ett ämne så behöver du inte längre bege dig till biblioteket.

Vill du spendera pengar på fysiskt material kan du givetvis besöka en bokhandel online som säljer de böcker du önskar ha tillgång till. Vill du dock lära dig lite mer om ett ämne utan att behöva betala för tillgången till informationen du söker så kan du väldigt enkelt även besöka webbplatser som erbjuder information helt kostnadsfritt — till exempel Wikipedia, bland andra.

Just denna tillgång till information har bidragit till att allt fler människor idag lär sig allt om allt utan att behöva lämna hemmet. Detta innebär att allt fler innovationer idag sker i platser och miljöer det tidigare aldrig skett. Förr i tiden hade världen en Leonardo da Vinci. Idag finns han i mångfald, överallt i världen.

Hur kan man lära sig själv X/Y eller Z?

Det krävs som tidigare nämnt inte mycket för att lära sig något om något ämne idag. I den här bloggen fokuserar jag i princip på böcker och min fascination för läsning — Internet är dock minst lika mycket läsning om man söker den typen av information. Du kan navigera till många olika webbplatser idag och hitta böcker att läsa helt kostnadsfritt. Du kan även hitta hemsidor som erbjuder information i text-format. Det är inte ett måste att informationen presenteras i bokformat utan man kan även läsa artiklar samt arkiv och undersökningar för att lära sig mer om något.

Vill du lära dig mer om något så är det viktigaste att söka informationen och därefter ta in allt man kan ta in. Samma regler som hade gällt vid utbildning och bokläsning gäller även vid autodidaktisk inlärning. Du måste söka informationen och därefter ta in den. Fördelen med att lära sig något under 2019 är att informationen finns gratis ute på Internet vilket friar upp en och man slipper köpa bil eller dylikt för att ta sig till ett bibliotek och ha tillgång till information som man annars inte kan hitta någonstans.

Specialisera inom ett ämne 2019

Ponera att du vill veta lite mer om finans och lån. Du önskar kanske starta en egen lokal utlåningsverksamhet och vill veta lite mer om lånens historia, hur pengar funkar och hur man startar en verksamhet inom just detta fältet.

Tidigare behövde du gå i utbildning. En som lär människor hur man startar en egen verksamhet och hur man underhåller samt expanderar en verksamhet. Detta är fortfarande kunskap man måste besitta om man önskar att starta just en verksamhet — dock så finns denna informationen idag tillgänglig helt kostnadsfri ute på Internet. Således är allt du behöver göra att Googla och hitta informationen, ta in den och därefter applicera den i just unika och specifika scenario.

Vill du lära dig om lån och hur man erbjuder lån samt ansöker om lån (från kundens perspektiv), så kan du läsa lite mer hos Finansis här. Vill du lära dig lite mer om hur man startar en verksamhet och hur processen går till kan du väldigt enkelt bara besöka Verksamt:s officiella webbplats och läsa lite mer där. Önskar du lära dig lite mer om hur revision fungerar och vad du behöver göra för att starta, samt underhålla en verksamhet, så kan du helt enkelt besöka Skatteverkets officiella hemsida. Därefter är det bara att starta din verksamhet.

Således finns all information tillgängligt, helt kostnadsfritt, på Internet idag, och den som önskar ta in information är i ett ypperligt läge som mänskligheten aldrig skådat. Man bör ta vara på läget. Det är inte givet att informationen kommer förbli så öppen och tillgänglig som den idag är i all framtid.

Categories: Blogg