Månad: september 2018

Bokrekommendationer för den IT-intresserade

Böcker är något som är lätt att ha tillhands för att få kunskap och vägledning. Det finns böcker upprättade både i fysisk version så som på nätet. Detta går att inhandla beroende på vad en själv föredrar att ha boken i för format.

Kunskaper inom IT

IT är ett brett begrepp som står för informationsteknik. Detta innefattar många olika delar och det är vanligt att vara specialiserad inom olika delar och inte alla, just för att det är så brett som det är. För studier och utbildningar så finns det många olika kurser att gå för att lära sig mer. För den nyfikna så finns det många olika böcker att lära sig mer om IT och fördjupa sig inom det som en finner intressant.

Datorkunskap Office

Datorkunskap Office 2016

En stor del av IT är datorn. Datorn används mer och mer inom många olika områden att det är viktigt att kunna hantera denna. Office och Windows är två program som tillhör datorn och är vanligt förekommande. Boken “Datorkunskap Office” är en bok som lär läsaren mer om datorn och dess historia. Dessutom så är det de viktiga programmen Office och Windows delar i boken som behandlas och läsaren får kunskap i hur dessa används och hanteras. Att kunna behandla de olika programmen med allt vad det innebär är en bra start för att sedan kunna lära sig mer om IT. Boken tar även upp ämnen om datasäkerhet och lagstiftning vilket är viktigt att känna till.

Allmän IT-kunskap

Allmän IT Kunskap

För den som söker en grundläggande bok utan fördjupningar är boken “Allmän IT-kunskap” att rekommendera. Denna tar läsaren med till grunden där allt börjar. Boken berättar skillnaden mellan hårdvara och mjukvara, olika tillbehör till datorn som är värt att känna till och även olika begrepp som används flitigt när det talas om datorer. Hemsidor och köp av webbhotell tas upp för att dela kunskap hur hemsidor byggs. Som tillägg så behandlas det även kring ergonomi, arbetsmiljö och dataskyddslagar, detta är något som är bra att ha vetskap om vid användandet av datorn.

Byggteknik

Byggteknik

Byggteknik är något som hör till IT och med boken med samma namn, “Byggteknik”, tas det viktiga inom detta upp. Denna bok används även som läromedel vid undervisning inom Byggprogrammet och Anläggningsprogrammet, därmed är den grundläggande och tar upp de viktigaste delarna som är värda att känna till. Inom byggteknik är arbetsmomenten en stor del som är viktigt att veta hur detta går till. Boken tar upp olika arbetsmoment och till detta så kommer även frågor upp inom kvaliteten och miljöfrågor. Boken “Byggteknik” behandlar allt detta och fördjupar läsaren på ett pedagogiskt sätt.

Kunskap och lärande i IT-samhället

IT kom till samhället väldigt snabbt och det utökades sedan otroligt snabbt på marknaden. Idag är det en självklar del i många människors liv. Det är just denna process som boken “Kunskap och lärande i IT-samhället” tar upp. Den tar upp frågeställningar som till exempel vad olika dataprogram förmedlar till användaren. Hur kunskapen via IT fungerar och relationen till vad som händer när datortekniken tas med i undervisning i skolorna. En läsvärd bok som väcker vidare frågor för läsaren.

 

Categories: Rekommendationer

Att skriva en bok

Skriva egen bok

Många människor drömmer om att skriva en bok och idag finns det möjligheter att komma ut med sina alster utan att publiceras av ett bokförlag. Man kan till exempel lägga ut det som man har skrivit på en blogg, man kan visa dem i Kindle format och man kan självpublicera genom att trycka böckerna själv. Ett annat mycket bra alternativ är att köra en så kallad “Print As U Go” service, där böckerna trycks allteftersom de blir beställda; på så sätt behöver man inte lägga ut en massa pengar på något som man inte vet om det kommer att sälja.

Korrekturläs utskrifterna

Oavsett vilken metod man väljer så är det alltid mycket viktigt att skriva ut alla sina utkast så att man enkelt kan rätta och korrigera eventuella stavfel. Man ska göra många utskrifter då det underlättar arbetet och för att det inte skall bli så kostsamt kan man hitta bra toners på BilligasteToner.se där man kan beställa dem hem till alla olika modeller av skrivare. Ge gärna några kopior till vänner som är villiga att hjälpa till med korrekturläsandet för det är lätt att själv bli “blind” för sina texter och missa många uppenbara misstag,

Men hur skall man gå tillväga om man aldrig har skrivit en bok? Finns det några särskilda tips och trix, metoder eller formler att följa? Svaret är ja, det finns många bra sätt som kan underlätta skrivandet och här ska vi ta en titt på några sådana.

Välj ett ämne som ligger nära

Om man ska skriva en bok för första gången då är det alltid att rekommendera att du väljer ett ämne som ligger dig nära. Det kan handla om egna upplevelser eller ett specifikt tema som du kan extra mycket om. Är du historieintresserad så kan du till exempel börja med att skriva om dina år på universitet eller om en historisk figur som du redan är fascinerad av. Genom att välja ett ämne som du redan är bekant med är det lättare att föra skrivandet framåt och inte tappa tråden.

Skaffa en bra rutin

Få författare kan skriva sådär lite på måfå, då och då, när lusten faller på. Nej, för att skriva en bok krävs en bra rutin som man kan följa alla dagar eller vid specifika tidpunkter varje vecka. Har du mycket ledig tid kan du till exempel tvinga dig själv att skriva varje morgon mellan 10-12 eller om du inte har det kan samma gälla varje söndag. Regelbundenheten är extrem viktig för att en bok ska bli klar och den har räddat många författare som kört fast.

Början, mitt och slut

Även om det finns många olika berättarmetoder som flashbacks och flash-fowards så är det alltid bäst att skriva sin första bok med regelrätt inledning, mitt och avslutning. Det är ett gammalt beprövat sätt att skriva på och det är också enklast för läsaren att ta till sig. När du blir mer rutinerad kan du börja leka med berättargreppen men börja gärna så enkelt som du bara kan så lönar det sig i längden.

Categories: Tips